Tjänster

Erik Fröström och Anders Karlander

1. Affärsutveckling


Vi arbetar primärt med långsiktig och strategisk affärsutveckling som går att förena med vårt motto ”Partnership in Balance”. -Vi menar att i beslutsfattande, såväl av taktisk som strategisk karaktär är det väsentligt att analysera konsekvenser ur flera olika perspektiv, både för företaget och dess intressenter. Löpande verksamhet i dagens näringsliv kräver ofta en mycket stor del av organisationens uppmärksamhet, delaktighet och kapacitet. Genomtänkt och underbyggt beslutsfattande är ofta avgörande för att styra företag i rätt riktning. I just denna process kan vi bistå med våra erfarenheter och vår utomstående kapacitet. 
Gunnar Östman

2. Förändringsarbete inom det digitala området


Många av fordonsbranschens möjligheter och utmaningar är knutna till det digitala
området. De branschförändringar som påverkar värdekedjan inom retail är bland annat starkt kopplade till elektrifiering, nya affärsmodeller och GDPR, bara för att nämna några.

Följderna som uppstår är bland annat behovet av digital närvaro och interaktion
med kund. Förmågan att hantera integration, effektivisering av processer, kompetensfrågor och naturligtvis kostnadskontroll, kommer att spela allt större roll
framöver.

Jag erbjuder bred och mångårig erfarenhet från bilbranschen av upphandlingar, installationsprojekt och integrationsprojekt av system och verksamheter. Förändringsarbete är grunden till en ny verklighet där projekt och system levererar som avsett.