Affärsutveckling

Erik Fröström

Affärsutveckling


Vi arbetar primärt med långsiktig och strategisk affärsutveckling som går att förena med vårt motto ”Partnership in Balance”. -Vi menar att i beslutsfattande, såväl av taktisk som strategisk karaktär är det väsentligt att analysera konsekvenser ur flera olika perspektiv, både för företaget och dess intressenter. Löpande verksamhet i dagens näringsliv kräver ofta en mycket stor del av organisationens uppmärksamhet, delaktighet och kapacitet. Genomtänkt och underbyggt beslutsfattande är ofta avgörande för att styra företag i rätt riktning. I just denna process kan vi bistå med våra erfarenheter och vår utomstående kapacitet.